Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VOLUT volɯ4t, r. l. m.; best. -en; pl. -er; förr äv. VOLUTA, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(volut (w-) 1850 osv. volut- i ssgr 1878 (: volutpelare) osv. voluta 18711973. volute 1805. voluten (w-), sg. best. 1734 osv. voluter, pl. 1752 osv.)
Etymologi
[jfr t., fr. volute, av it. voluta, av lat. voluta, substantiverat f. av p. pf. av volvere, rulla (se REVOLVERA)]
(i fackspr.) ornament i form av spiral l. rulle l. snäcka o. d. (sedd i profil); särsk. om sådan utsmyckning på (sidorna av) kapitäl l. på konsol l. gavel o. d.; jfr SNÄCK-, SPIRAL-ORNAMENT. Serenius Aaa 4 b (1734). Den Joniska (stilen känns igen) på sitt capitel, som med voluter eller sneckor är utzirad. König Mec. 68 (1752). Borgarhusen få med voluter sirade trappgaflar. Hahr ArkitH 416 (1902). Genom den franska barockens inflytande erhöllo (stols)benen en helt ny och sammansatt form, vanligen i form av voluter utmynnande i djurtassar. Erixon Möbl. 2: XXXVIII (1926). Små skurna konsoler i form av voluter på kannelerade pilastrar bär upp en hylla i panelens överkant. Kulturen 1990, s. 169. — jfr HÖRN-, SPIRAL-VOLUT.
Ssgr (i fackspr.): VOLUT-FORMAD, p. adj. formad till l. ss. volut. Fatab. 1926, s. 42. Volutformade konsoler. Fornv. 1958, s. 188.
-KAPITÄL. kapitäl prytt med voluter. NordT 1878, s. 499.
-KNEKT. jfr knekt 5 a β o. -konsol. Volutknektar förekomma i de flesta städer i Skåne, i Karlshamn och i Visby. Werner Korsvirk. 72 (1924).
-KONSOL. konsol prydd med l. formad ss. volut(er). Sirén GSthm 2: 163 (1913).
-ORNAMENT. (ornament av typen) volut; jfr snäck-, spiral-ornament. Endast i rikare anläggningar .. smyckades röstena med volutornament och pilastrar. Uppl. 1: 603 (1905).
-PRYDD, p. adj. prydd med volut(er); jfr -smyckad. Soffan är gjord af furu, otvifvelaktigt svensk tillverkning; underredet med de volutprydda fötterna är närmast efter fransk modell. Upmark Möbl. 38 (1913).
-SMYCKAD, p. adj. jfr -prydd. Hahr ArkitH 439 (1902).

 

Spalt V 1552 band 37, 2017

Webbansvarig