Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INVITERANDE, sbst., se invitera, v.

 

Spalt I 1118 band 13, 1933

Webbansvarig