Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄRIN04, adv.
Etymologi
[fsv. här in; till HÄR, adv.1]
(numera mindre br.) hitin; förr äv. [efter t. herein; jfr HÄR, adv.2] ingående i fast förb. med verb betecknande rörelse l. förflyttning: in. Gör migh en maat .. och bäär migh honom her in. 1Mos. 27: 4 (Bib. 1541; Bib. 1917: bär in den till mig). Nu jernets anglar döna, / Och tempelporten dundrar: / Härin, härin, till frihet och försoning! Atterbom Lyr. 2: 289 (1809). Östergren (1928).

 

Spalt H 2103 band 12, 1932

Webbansvarig