Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄR, numera bl. ss. första led i ssgr 3r~ l. 3r~, adv.2
Etymologi
[av t. her, hit, fht. hera, motsv. mnt. her, holl. her i samma bet.; av västgerm. hera, avledning av pron.-stammen hi- (jfr HÄR, adv.1)]
1) (†) i förbindelser med verb, bildade efter tyska sammansatta verb, ss. giva här [efter t. hergeben], giva hit, lämna fram, gå här [efter t. hergehen], gå till. Hör du, war snar, gif stolen här! Asteropherus 20 (1609). Komme vij ihoop med Borgemestare och Rådh, då lärer det gåå annorlunda här. RP 8: 739 (1641). — jfr HÅLLA HÄR.

 

Spalt H 2071 band 12, 1932

Webbansvarig