Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄRHOS04, äv. 4~1, adv.
Etymologi
[till HÄR, adv.1]
1) (†) i lokal bem.: härbredvid, här i närheten; äv.: på detta ställe, här. Denne wijdtbegrepne Platzenn här hoos belägen. RARP 1: 12 (1627). Bergklint Vitt. 80 (1782).
2) (i skriftspr.) i fråga om bifogande av ngt (i brev l. annan försändelse): härjämte, tillika l. tillsammans med detta; förr äv. i fråga om tillfogande l. tillägg av ngt i en skrift l. bok o. d.: här nedan, här. HTSkån. 1: 179 (i handl. fr. 1658). Härhos följa 2ne bref från mina piltar. Geijer Brev 159 (1813). Till kännedom och efterrättelse, meddelas härhos behöriga Förteckni(n)gar öfver de varor (osv.). SPF 1823, s. 236. PT 1909, nr 237 A, s. 4.
3) (†) vid l. under detta, härvid, härunder. LPetri ChrPred. C 3 a (1561). Min oförlikneliga Jungfru låg mig här hos stadigt i sinnet. Humbla Landcr. 127 (1740).
4) (†) härjämte, härförutom, härtill; tillika, dessutom. Ludvigsson Norman 15 (c. 1550). Härhos varda ock de .. påminte, at äfven sig på de utsatte ställen infinna. PH 6: 4815 (1758).

 

Spalt H 2101 band 12, 1932

Webbansvarig