Publicerad 1929   Lämna synpunkter
-GRAFI -grafi4, r., i bet. 2 i vissa fall äv. n.; best. -en l. -n, ss. n. -et l. -t; pl. (i bet. 2) -er.
Etymologi
[jfr d. -grafi, t. -graphie, eng. -graphy, fr. -graphie, lat. -graphia; av gr. –γραφία, till γράφειν (se -GRAFERA)]
i ssgr.
1) värksamheten l. konsten att skriva l. rita l. avbilda l. skildra ngt (på visst sätt); äv. benämning på beskrivande vetenskaper av olika slag; se BIBLIOGRAFI 2, BIOGRAFI 2, ETNOGRAFI, FOTOGRAFI 1, GEO-, LITO-, ORTO-, PALEO-, PETRO-, STENO-GRAFI m. fl.
2) om resultatet av den värksamhet som uttryckes gm ord sammansatta med -GRAFI (i bet. 1); se BIBLIOGRAFI 1, BIOGRAFI 1, FOTOGRAFI 2 m. fl.

 

Spalt G 796 band 10, 1929

Webbansvarig