Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRE- ssgr (forts.):
(II) FÖRE-LÄGGA, v.2 [jfr FÖRLÄGGA, v.2] (†) med avs. på trupper o. d.: förlägga. När man kommer i qwarteren måste altijd underofficerar ock corporaler föreläggias bland busarne att dhe dhem kunde hafwa i uppsickt. KKD 10: 343 (1703).
(I 1) -LÄGGARE, sbst.1 (†) vbalsbst. till FÖRELÄGGA, v.1 1: person som lägger för maten; jfr FÖRLÄGGARE, sbst.1, FÖRSKÄRARE. Schultze Ordb. 2567 (c. 1755). Går det långsamt för föreläggaren; ack! var ej otolig. Weise 2: 185 (1771). Schulthess (1885; med hänv. till förläggare).
Ssg: föreläggar- l. föreläggare-sked. (†) förläggarsked, förläggssked. Weste (1807). ÖoL (1852).
(II) -LÄGGARE, sbst.2 [jfr FÖRLÄGGARE, sbst.2] (†) förlagsman. Twistigheter, som kunna yppas emellan föreläggaren och wäfwaren. SthmStadsord. 2: 93 (1694).

 

Spalt F 2559 band 9, 1927

Webbansvarig