Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRE- ssgr (forts.):
(I 7) FÖRE-MIDDAG. (†) förmiddag. 2RARP 5: 88 (1727). Om föremiddagarna. Loefling Resa 32 (1752). Brunius Metr. 497 (1854).
-MIDDAGS-SOL. (†) förmiddagssol. SKN 1841, s. 314.
(I 1) -MUR. [jfr FÖR-MUR] (†) framförliggande mur; skyddsmur; äv. bildl. Lind (1738). Huru skulle vi möta sådant anfall, om ei then H. Skrift vore vårt vapn och föremur? Bælter GudS 16 (1751). Chenon Heywood 2—3: 208 (1773).
(I 5) -MYNDARE. (†) förmyndare. Tegel GI 2: 155 (1622).

 

Spalt F 2564 band 9, 1927

Webbansvarig