Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FYRBUSSKAMMARE fy3rbus~kam2are, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -kamrar.
Ordformer
(fyribuss-)
Etymologi
[av nt. firburs, handtvärksgesäll utan arbete, av nt. fīren, av mnt. vīren, vara ledig (se FIRA, v.1; jfr FYRABEN), o. nt. burs, av mnt. burse (se BUSS, sbst.1) samt KAMMARE]
(i fråga om ä. förh., särsk. i Stockholm) lokal där arbetslösa bageriarbetare uppehöllo sig o. varifrån arbetsgivare vid behov rekvirerade arbetare. Socialdem. 1892, nr 236, s. 2.

 

Spalt F 1915 band 9, 1926

Webbansvarig