Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLITTER, flit4er, n., förr äv. r. l. m.? (jfr pl. -ar nedan); best. flittret; pl. (†) = (Jes. 3: 20 (Bib. 1541)) l. -ar (HH 1: 23 (1548), Möller 1: 101 (1745: guld-flittrar)).
Etymologi
[av mnt. o. t. flitter; eg.: vad som fladdrar l. glittrar; jfr t. flittern, fladdra, meng. fliteren, fladdra; jfr äv. FLADDRA samt BEFLITTRA]
1) (numera föga br.) tunt glittrande metallbläck användt ss. prydnad (på kläder o. d.), paljett; numera bl. koll. Jes. 3: 20 (Bib. 1541). En barna Hwffwa aff Ynssegull, med gyllene flijttrar. HH 1: 23 (1543). Lind (1749). Östergren (1921).
2) (†) glittrande sken, glitter. Möller (1790).
3) (föga br.) om julgransglitter. Ekenberg (o. Landin) (1889).
4) (numera föga br.) (värdelös) grannlåt, (tomt) prål, flärd. Stålta kläder, mångfalt färgat flitter. Lybecker 198 (c. 1715). Blänka i flärd och flitter. Thorild 3: 411 (1794). Allt hvad han ansåg som flärd och flitter. Strindberg SvÖ 2: 128 (1883). Östergren (1921). — jfr LÄRDOMS-, ÖGON-FLITTER.
5) (†) glimmer. (Gråbärgen) äro .. margelunde beblandade medh allehanda qwartz, flitter, beckblände. Hiärne 2Anl. 330 (1706).
6) = FLITTRA, sbst. 2; anträffat bl. i ssgr. — jfr GULD-FLITTER.
Ssgr: A: (1, 4, 6) FLITTER-GULD. tekn. oäkta bladguld; vanl. bildl.: värdelös grannlåt. Men ack! jag var en unger qvant, / Som flittergull för äkta välgde. Triewald Lärespån 90 (1715). Dalin (1851; med hänv. till flittermessing). Östergren (1921).
(1, 4, 6) -KRAM. (föga br.) om varjehanda prydnadsföremål l. leksaker av flitterguld; vanl. bildl.: värdelös grannlåt. Dalin (1851). Der fås icke annat än flitterkram. Hahnsson (1888). Östergren (1921).
(1) -KRANS. (flittre- 1538) (†) krans med nedhängande glittrande metallbläck. (Lat.) Crepitulum .. (sv.) flittrekrantz som är med hengiande lööf. VarR 20 (1538). Linc. Hhhh 1 b (1640).
(1, 4, 6) -MÄSSING. (föga br.) tekn. bladmässing. Triewald Förel. 2: 86 (1729, 1736). Rinman (1788). Östergren (1921; med hänv. till flitterguld).
(1, 5) -SILVER. (föga br.) tekn. Flittersilfver heter den flittermessing, som genom kokning med tenn och vinsten blifvit hvit och blank som silfver. Rinman 1: 497 (1788). Dalin 2: 765 (1855).
B [möjl. eg. till FLITTRA, sbst.] (†): FLITTRE-KRANS, se A.

 

Spalt F 821 band 8, 1925

Webbansvarig