Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEFLITTRA, v. -ade.
Etymologi
[af BE- II 1 d o. FLITTER; jfr t. beflittert]
(†) utsira med grannlåt, grant utstyra, utpynta. Hon (dvs. Flättia) war klädd vppå Fransk, där-å alt war brokot och krokot .. / Rundt omkring, och i ring, ala-mode, beflittrat, och splittrat. Stiernhielm Herc. 36 (1668).

 

Spalt B 647 band 3, 1901

Webbansvarig