Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DESINFEKTÖR des1infäktö4r l. de1-, l. 4r, äfv. 01—, m.||ig.; best. -en, äfv. -n; pl. -er.
Etymologi
[bildadt till DESINFEKTERA efter mönster af t. ex. INSPEKTERA : INSPEKTÖR]
vbalsbst. till DESINFEKTERA o. DESINFICIERA: person som desinficierar l. har desinficierat l. skall desinficiera; i sht om för detta ändamål särskildt anställd (o. inöfvad) person. Mellan kl. 9 och 10 om morgonen skrifva sundhetsinspektörerna sina rapporter .. och underrätta desinfektören om de ställen der desinfektion skall utföras. Palmberg Hels. 139 (1889). SFS 1900, nr 107, s. 95.

 

Spalt D 1011 band 6, 1910

Webbansvarig