Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DESINFICIERA des1infis1ie4ra l. de1-, l. -fi1-, äfv. 0100—, i Sveal. äfv. -e3ra2; l. DESINFICERA -fise4ra, i Sveal. äfv. -fise3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr DESINFEKTION, DESINFEKTÖR.
Ordformer
(desinficiera Trafvenfelt Årsber. om sv. läk.-sällsk. arb. 1813, s. 37, Hygiea 1879, s. 253, 255, Patent nr 543 (1886), Berwald Oorg. kemi 44 (1886, 1889), Patent nr 1239 (1888), Lundin N. Sthm 571 (1889), AB 1890, nr 6, s. 2, SDS 1894, nr 308, s. 2; desinficera Retzius Bl. skr. 238 (1857: desinficering), Duodecim’in sanaluettelo suomen lääkäreille (1885), Patent nr 557 (1887), Patent nr 2470 (1890), Almqvist Häls. 529 (1896), Lindqvist Dagsl. 3: 3 (1904))
Etymologi
[under påverkan af t. desinfizieren bildadt af DES- (i DESINFEKTION) o. INFICIERA]
förstöra smittämnen hos (ngt), rengöra (ngt) från smittämnen, verkställa desinfektion af (ngt); jfr DESINFEKTERA. Trafvenfelt Årsber. om sv. läk.-sällsk. arb. 1813, s. 37. E. Heyman i Hygiea 1879, s. 253. Man (har) .. ansett nödigt att hvarje sjuksal årligen under någon tid utrymmes, desinficieras och ställes på vädring. Lundin N. Sthm 571 (1889). Ångaren ”v. Döbeln”, som nu helt och hållet desinficierats, torde med allra första efter karantänstidens slut .. inkomma till Stockholm. SDS 1894, nr 308, s. 2. Latrinen bör desinficeras med kalk eller klorkalk, innan den utlämnas till landtbrukare. Almqvist Häls. 529 (1896). Lindqvist Dagsl. 3: 3 (1904).
Ssg: DESINFICIERINGS-101030~, äfv. 010030~, l. DESINFICERINGS-10030~, äfv. 01030~ -APPARAT~102. desinfektionsapparat. Patent nr 5435 (1894).

 

Spalt D 1011 band 6, 1910

Webbansvarig