Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DECIGRAM des1igram4 l. de1-, äfv. de4si~ gram1 l. des4-, stundom de3si~gram2 l. des3-, n., äfv. r.; best. -met, ss. r. -men; pl. =.
Ordformer
(decigramme Synnerberg, Nisbeth Handelslex. (1867))
Etymologi
[jfr t. decigramm, eng. decigram(me), af fr. décigramme, af gramme (se GRAM, sbst.) o. déci-, hvilket användes inom (det i Frankrike år 1795, i Sv. 1878 officiellt antagna) metersystemet för att beteckna tiondedelen af måtts- o. viktsenheter. Déci- är en sannol. efter centi- (se CENTI-) bildad ssgsform till lat. decem (se TIO), hvarvid dock (liksom vid MILLI-) äfv. närstående ord ss. lat. decimus (jfr DECIMA) kunnat utöfva inflytande]
vikt (i metersystemet) utgörande tiondedelen af ett gram; så stor del l. mängd som väger tiondedelen af ett gram; i skrift vanl. förkortadt dg. Synnerberg Cont. 68 (1813). Pfeiffer (1837). Agardh (o. Ljungberg) Stat. II. 1: 74 (1854). SFS 1878, nr 49, s. 3. Lindeberg Sv. mått 10 (1880). Moll Fysik 6 (1897).
Ssg: DECIGRAM-VIKT103~, äfv. 301~2.

 

Spalt D 432 band 6, 1908

Webbansvarig