Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MILLI- mil1i~, äv. mil4i~.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. milli- i ssgr för att beteckna tusendelen av vissa enheter; modern bildning till lat. mille, tusen (se MILLE), i anslutning till CENTI-]
ss. förled i ssgr som beteckna måtts- l. viktsenheter: tusendels.
Ssgr: MILLI-AMPÈRE1004, äv. 40~01. i sht el.-tekn. en tusendels ampère. NF 19: 217 (1895).
Ssg (el.-tekn.): milliampère-meter. apparat för uppmätning av strömmar av en milliampères styrka. 2UB 2: 420 (1901).
-BAR104, äv. 40~1, r. [senare leden är bar, r., viss enhet vid mätning av tryck enl. det absoluta måttsystemet] meteor. en tusendels bar. 2NF 2: 886 (1904).
-GRAM, se d. o. —
-LITER1040, äv. 40~10. (i fackspr.) en tusendels liter. Pfeiffer (1837).
-METER, se d. o. —
-VOLT104, äv. 40~1. el.-tekn. en tusendels volt. 2NF 28: 914 (1919). jfr: Millivoltmeter (för uppmätning av strömmar av en millivolts spänning). TT 1898, M. s. 114.

 

Spalt M 966 band 17, 1944

Webbansvarig