Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DECHIFFRERA deʃ1ifre4ra l. de1-, i Sveal. äfv. -e3ra2 (deschiffrèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.); DECHIFFRÖR (Bonde Utkast 45 (1760), R. Torpadie i Hist. tidskr. 1888, s. 380).
Etymologi
[jfr t. deschiffrieren, af fr. déchiffrer, af dé- (lat. dis, i tu, åtskils) o. chiffrer (se CHIFFRERA); jfr DESIFFRERA]
tyda, tolka. — jfr ODECHIFFRERAD.
1) [jfr motsv. anv. i t. o. fr.] i fråga om chifferskrift: upplösa chiffern (se d. o. 2) i (skrift) o. därigenom tyda l. tolka (den). Oxenst. brefv. 1: 381 (1628). En steganographisk (dvs. hemlig) skrift, som jag länge icke viste hvad den hade at innebära, icke heller gjorde mig mycken möda at dechifrera. J. Ihre (1776) hos Troil Island 295. Då Henrik IV kom i besittning af några sådana (chiffer-)depescher (från Filip II), .. lemnade han dem åt den berömde matematikern Viete för att dechiffreras. Uppf. b. 1: 510 (1873).
2) [jfr motsv. anv. i fr.] i allmännare anv., med afs. på svårläst l. svårtolkad (men ej i chiffer affattad) skrift o. d.; i sht om (det successiva) tolkandet af själfva skriftecknen (oberoende af textens mening). När en skarpsinnig Dechifreur kan dechifrera de svåraste Caracterer och Chiffrer, som honom förelägges. Bonde Utkast 45 (1760); jfr 1. At dechifrera Chinesiskan. SP 1779, s. 1116. Läsa och dechiffrera g(am)l(a) Pärmebref. Calonius Bref t. Porthan 90 (1795). Jag fruktar, att det blir dig något svårt att dechiffrera mina korrektioner. P. Elgström (1810) i Bref rör. N. skol. hist. 5. Hon .. förelade skriften en som gått i storskolan och således borde kunna dechiffrera meningen. C. F. Dahlgren (1844) enl. Kindblad. (Det) lyckades .. mig att dechiffrera innehållet (af skriften). Ahnfelt Stud.-m. 2: 274 (1857). O. v. Friesen i Sv. turistfören. årsskr. 1906, s. 52. jfr: Nu är jag såsom bäst sysselsatt med att dechiffrera en sten, som är uppfylld med tecken, liknande sig till bokstäfver. Castrén Res. 2: 342 (1847). jfr äfv.: Fruntimmerna .. / Fick man se .. / .. modejournalen flitigt dechiffrera. Strandberg 5: 239 (1862).
3) [jfr fr. déchiffrer le caractère de qqn] (mindre br.) i ytterligare utvidgad anv., med afs. på ngt dunkelt l. svårfattligt l. svårbegripligt: komma under fund med, utfinna, utfundera, ”lista ut”. At aldeles dechiffrera dem (dvs. fruntimren), därtil hörer vidsträkt studium af qvinliga hjertat. Löwegren Knigge 2: 91 (1799). Rätta sammanhanget är svårt att dechifrera. SC 2: 72 (1821). Han rest bland franker, turkar, beduiner, / Samt viste allas smak att dechiffrera. Strandberg 4: 183 (1857). Den verkliga karakteren (är enligt Biberg) svårare att .. bedömma och liksom dechiffrera af uppförandet än af förhållandet. Nyblæus Forskn. III. 2: 284 (1890). Quennerstedt Karol. krig. dagb. 2: XXI (1903).

 

Spalt D 429 band 6, 1908

Webbansvarig