Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DECENNIUM desän4ium, i Sveal. stundom 0302 (desä´nniumm Dalin), n. ((†) r. J. L. Runeberg (1827) hos Söderhjelm Runeberg 1: 136; best. -iet (ss. r. -ien J. L. Runeberg (1827) hos Söderhjelm Runeberg 1: 136), i best. anv. stundom utan slutartikel; pl. -ier.
Etymologi
[jfr t. o. eng. decennium; af lat. decennium, af decem (se TIO) o. -ennium, ssgsform till annus, år (se ANNO); jfr KVINKVENNIUM]
tidrymd af tio år, tioårsperiod, årtionde; jfr DEKAD 1 b. Några Decennier tillbaka. Polyfem I. 1: 1 (1809). Redan äro tvenne decennier förflutna, sedan Gustaf III:s tragiska fall i midten af sin bana. Atterbom i Phosphoros 1811, s. 37. Det sista decennium af 17:de sek(l)et. Hammarsköld Sv. vitt. 1: 6 (1818). De sista decenniernas hvälfningar. DA 1825, nr 8, s. 3. (Den fria flyttningen i skolan) kan .. ej ännu på ett decennium genomdrifvas. Tegnér 6: 86 (1827). Björling Solen 49 (1869, 1870). Under föreningens (med Norge) tidigare decennier. De Geer Minnen 2: 273 (1892).
Ssg: DECENNIE-, l. (mindre br.) DECENNII-, l. (föga br.) DECENNIUM-, l. (mindre br.) DECENNIUMS-FEST0300~2. tioårsfest. G. Westdahl (1861) i Lunds stud.-kal. 1863—64, s. 90 (: decennii-).

 

Spalt D 426 band 6, 1908

Webbansvarig