Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KVINKVENNIUM kviŋkvän4ium, äv. kvin-, i Sveal. stundom0302 (qvinnqvä´nniumm Dalin), n.; best. -iet, i best. anv. stundom utan slutartikel; pl. -ier.
Ordformer
(förr äv. qvinqv-)
Etymologi
[jfr t. quinquennium; av lat. quinquennium, av quinque, fem, o. -ennius, ssgsform till annus, år; jfr DECENNIUM]
(numera mindre br.) tidrymd av fem år, femårsperiod, lustrum. VetAH 1799, s. 249. Under det första qvinqvennium af 19:de Seklet. Hammarsköld SvVitt. 2: 235 (1819). Weibull (o. Tegnér) LUH 1: 170 (1876). SvUppslB (1933).
Ssgr (i fackspr., numera mindre br.): KVINKVENNII-BERÄTTELSE. femårsberättelse. (Agardh o.) Ljungberg III. 2: 51 (1857).
-PERIOD. femårsperiod. (Agardh o.) Ljungberg III. 3: 42 (1859).
-TABELL. statistisk tabell för femårsperiod. SvLitTidn. 1814, sp. 28. Cannelin (1921).

 

Spalt K 3411 band 15, 1938

Webbansvarig