Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BUTYROMETER buty1rome4ter l. but1yro-, l. -ω- l. -å-, äfv. bɯ- l. 1-, r.; best. -n; pl. -trar.
Etymologi
[af gr. βούτυρον, smör (jfr BUTTER-) o. -METER]
tekn. ett slags apparat att mäta fetthalten hos mjölk. TT 1893, K. s. 29.

 

Spalt B 4622 band 5, 1924

Webbansvarig