Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BUTTER- but3er~.
Etymologi
[af t. butter, liksom holl. boter, eng. butter, af lat. butyrum, af gr. βούτυρον, smör (jfr BUTYROMETER)]
ss. första led i ssgr: smör-.
Ssgr: BUTTER-KAKA. [efter t. butterkuchen] (i sht i Skåne) ett slags i rund form bakad större kaka (kaffebröd) af hvetedeg hvari russin o. rikligt med smör o. socker inarbetats. SkånAB 1908, nr 91, s. 3.
-MOS. (förr) ett slags efterrätt tillagad af ystad mjölk, ägg, socker m. m. Warg 566 (1755).
-VECKA. [efter t. butterwoche] (†) om ryska förhållanden: smörvecka. Butter-veckan, då intet företages, hade förhindrat .. (knjas Gagarin) att inhämpta .. Hans Zar. Maj:tz resolution (öfver memorialet). CPiper (1711) i HH XXI. 1: 98.

 

Spalt B 4622 band 5, 1924

Webbansvarig