Publicerad 1916   Lämna synpunkter
BLOTTHET, r. l. f.
(†) sbst. till BLOTT, adj. — särsk.
1) till BLOTT, adj. 1: nakenhet, barhet.
a) till BLOTT, adj. 1 a. Blotheet, nakenheet, armodh. Lex. Linc. (1640; under nuditas); jfr 2. S. Grubbe i Försl. t. SAOB (1852). — särsk. eufemistiskt för blygd (se d. o. 5). Bladen / De (dvs. Adam o. Eva) binda hop .. att hölja / Sin blotthets åsyn. J. G. Oxenstierna 4: 331 (1815). i bild. Jagh skal vpkasta tin klädhefoll offuer titt ansichte, och skal wijsa Hedhningomen tina blottheet. Nah. 3: 5 (Bib. 1541; öfv. 1904: blygd, Luther: blösse).
b) till BLOTT, adj. 1 c. Ther ären j icke så owijse, at j dömen .. (edra äppleträd) om wintren effter theras blottheet, om the äro godh eller ond. P. Erici Musæus 2: 203 a (1582).
2) till BLOTT, adj. 3: fattigdom. Växiö domk. akt. 1705, nr 251. — bildl. Sådan heder / Som ditt (dvs. konungens) berömde namn å deras (dvs. versmakarnas) blotthet breder. Düben Boileau Sat. 2 (1722).

 

Spalt B 3486 band 4, 1916

Webbansvarig