Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIFÖRDRAG bi3~fördra2g l. ~fœr-, n.; best. -et; pl. = ((†) -er Celsius).
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(numera föga br.) tilläggstraktat; jfr BIAFSKED 2. BIFÖRDRAKT. De bifördrager, som icke i detta förbund influtit .. skulle dock efter bokstafvens lydelse efterkommas. Celsius G. I 625 (1753, 1792; efter Tegel G. I 2: 143, se under BIFÖRDRAKT). Björkman (1889).

 

Spalt B 2482 band 4, 1909

Webbansvarig