Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIFÖRDRAKT, sbst., anträffadt bl. i pl. -er.
Ordformer
(-dracht)
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(†) = BIFÖRDRAG. Effter thet monge nödhtorfftighe bundz Artickler, i thenna Confœderation genom bookstaffuen icke medh förfatede och indragne äre .. Therföre haffue wij för thenna trenne Rijkers förbättringh .. skul, någre synnerlige bijfördrachter vprättet, bewilliget och bekräfftiget. Tegel G. I 2: 143 (i handl. fr. 1541; t. beyuortrege).

 

Spalt B 2482 band 4, 1909

Webbansvarig