Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIFÖRNIMMELSE bi3~förnim2else l. ~fœr-, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
förnimmelse som åtföljer en annan utan att framträda så tydligt l. vara af samma betydenhet som denna. Som om en tyngd lyfts från mitt bröst, och jag åter kunnat börja andas .. så kände jag mig till mods. Och med en biförnimmelse af, hur sällsamt det var, att något dylikt var mig möjligt, märkte jag, att jag började längta efter min hustrus bref. Geijerstam Kamp. om kärlek 309 (1896).

 

Spalt B 2483 band 4, 1909

Webbansvarig