Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIBLIOLOGI bib1liωlogi4, äfv. bi1-, äfv. -io-, stundom -iå-, stundom -lå-, sällan -lω-, stundom 10104, i Sveal. o. Norrl. äfv. -ji4, r.; best. -en, äfv. -n.
Etymologi
[jfr d. bibliologi, t. bibliologie, eng. bibliology, fr. bibliologie, af gr. βιβλίον, bok (se BIBEL), o. det bl. i ssgr förekommande –λογία, vetenskap, till λόγος, ord (jfr ANTROPOLOGI, BIOLOGI, TEOLOGI m. fl.)]
1) [jfr motsv. anv. i d., t., eng. o. fr.] (föga br.) kännedom om böcker o. bokväsende; jfr BIBLIOGRAFI 2. Äfven andra än Bibliologiens uteslutande älskare skola dervid (dvs. i den nämnda bibliografien af Hammarsköld) finna sin räkning. Atterbom i Phosph. 1811, s. 282. Hahnsson (1884). 2 NF (1904).
2) (knappast br.) = BIBLIOGRAFI 1. Philosophisk Bibliologie för Sverige. Hammarsköld Philos. stud. 511 (1821; rubrik).
3) (ny anv.) lära(n) om bokskrift. Man skiljer .. emellan epigrafik, som handlar om inskrifter .., och bibliologi, som handlar om bokskrift. Noreen Vårt spr. 1: 46 (1903).

 

Spalt B 2426 band 4, 1909

Webbansvarig