Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BENEFICE ben1efi4s, äfv. -fis4, l. be1n-, r. (m. Wenström (1891)); best. (knappast br.) -en; pl. (föga br.) -er.
Ordformer
(benefis Conv.-lex. 1: 121 (1821), Lyttkens o. Wulff Utt. (1889))
Etymologi
[af fr. bénéfice, af lat. beneficium (se BENEFICIUM); jfr t. benefiz, n., äfvensom eng. benefice o. benefit]
1) (†) förmån; jfr BENEFICIUM 1; särsk. i fråga om teaterförhållanden o. d. Bethoven .. gaf på stora förstadsteatern (i Wien) en konsert till sin benefice. Reichardt Förtrol. bref 1: 113 (1812).
2) (mindre br.) föreställning (på teater o. d.) till förmån för ngn teatern o. d. tillhörande person; beneficeföreställning; jfr RECETT. Om .. 3:ne Representationer .. voro anslagne til Beneficer åt Författaren af en Original-Piece. SP 1790, nr 136, s. 4. NF (1877).
3) (knappast br.) = BENEFICIUM 2 a; endast anträffadt i pl. (Petrarca) blef genom de beneficer, som påfvarne gåfvo honom, .. en rik man. Geijer I. 1: 244 (1845).
Ssgr (till 1, jfr 2): BENEFICE-FÖRESTÄLLNING103~ 0020. (fullt br.) Björkman (1889). Cirkus M. .. gifver i morgon beneficeföreställning till förmån för de båda .. clownerna. GHT 1895, nr 257 A, s. 2.
-KONSERT~02. (mindre br.) Conv.-lex. 1: 121 (1821).
-REPRESENTATION~00102 l. ~01002. (numera mindre br.) Conv.-lex. 1: 121 (1821). Det har händt, att personer utom Aktörs-Staten, tillhörande än Orkester-Staten, än Ballet- eller Tjenstemanna-Staterna, erhållit Benefice-Representationer. Lagerbjelke Handl. rör. K. theat. 84 (1834).
-SPEKTAKEL~020. (numera mindre br.) Dalin (1850). Andersson Frem. ord (1857). Wenström (1891).

 

Spalt B 1172 band 3, 1903

Webbansvarig