Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RECETT resät4, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(recett 1801 osv. recette 17771851 (: Recette Spektakel). recetten, sg. best. 1776 osv. resett 1851)
Etymologi
[jfr t. rezette; av fr. recette, inkomst, uppbörd, recett, (mat)-recept, av f. sg. av lat. receptus, p. pf. av recipere (se RECIPIERA); jfr RECEPT, sbst.1]
1) inkomst, intäkt; numera bl. tillf. o. vanl. uppfattat ss. utvidgad l. bildl. anv. av 2. Ahnfelt HofvLif 3: 195 (i handl. fr. 1800). Den extra ordinarie recetten utgjordes af en och annan 18-skilling för timläsning med unga damer i franska. Adelsköld Dagsv. 1: 188 (1899). Östergren (1935).
2) [specialanv. av 1] (utom i a, b numera bl. tillf.) inkomst l. behållning av en (teater)-föreställning l. konsert o. d. GJEhrensvärd Dagb. 1: 169 (1776). Recetten (av konserten skulle) bli för de fattiga. Tersmeden Mem. 6: 74 (1786). Konstnären smög sig bort genom en lönndörr och rymde med recetten. SvLitTidn. 1813, sp. 467. Lagergren Minn. 1: 338 (1922). — särsk.
a) (fullt br.) om inkomst av en (teater)föreställning l. konsert o. d. som tillfaller l. anslås till en skådespelare l. skådespelerska l. musiker o. d. (t. ex. vid hans l. hennes avgång från en teater o. d., äv. (om ä. förh.) ss. en (extra) löneförmån); äv. (om ä. förh.) om dylik inkomst som (ss. honorar) tillföll en författare till ett skådespel o. d. Kellgren (SVS) 6: 201 (1788). Dock har jag rätt vackra lustspel skrifvit, / .. Min Redliga Soldat har gett en mängd recetter. CVAStrandberg 2: 188 (1865). Louise Michal blef denna sommar (dvs. 1852) engagerad vid kongl. teatern med högsta lön och recett. Hellberg Samtida 6: 38 (1871). jfr AVSKEDS-RECETT.
b) (fullt br.) i utvidgad anv. (av a), om (teater)föreställning l. konsert o. d. som ges till förmån för en skådespelare l. musiker o. d. (förr äv. författare), beneficeföreställning, recettföreställning. DA 1808, nr 12, s. 4. I går gafs Johanna af Orleans, på Almlöfs recett. Beskow (1836) i 3SAH LIX. 3: 134. (Sångaren) firade sitt 20-årsjubileum med en kolossal recett. Strindberg NRik. 33 (1882). Dens. Brev 4: 380 (1884). Personne SvTeat. 8: 25 (1927). jfr AVSKEDS-RECETT.
Ssgr (i allm. till 2 a): (2 b) RECETT-AFTON. då recettföreställning ges. Backman Dickens Pickw. 1: 45 (1871).
(2) -BELOPP. särsk. (numera bl. tillf.): vid teaterföreställning(ar) influtet belopp. Beskow Theat. 1832, s. 14.
-FÖRESTÄLLNING~0020. (teater)föreställning som ges till förmån för en skådespelare o d. SöndN 1902, nr 50, s. 6.
-INKOMST~02.
1) (numera bl. tillf.) till 2: inkomst av teaterföreställning(ar). Beskow Theat. 1832, s. 29. BtRiksdP 1898, 1. I. nr 98, s. 4.
2) (mera tillf.) till 2 b, om inkomst av recettföreställning(ar), recett. Hellander Teat. 193 (1898).
(2 b) -KVÄLL. = -afton. Bergman i 3SAH LV. 1: 197 (1944).
-MEDEL, pl.
1) (numera bl. tillf.) till 2: vid teaterföreställning(ar) influtna pänningmedel. Lagerbjelke Theat. 21 (1834).
2) (mera tillf.) till 2 a: vid recettföreställning influtna pänningmedel. Strindberg Brev 4: 284 (1884). NerAlleh. 1896, nr 232, s. 3.
-SPEKTAKEL. (numera knappast br.) = -föreställning. Beskow Theat. 1832, s. 8. Nordensvan SvTeat. 1: 115 (1917).
(2 b) -STYCKE. (mera tillf.) skådespel framfört vid en recettföreställning. NerAlleh. 1896, nr 35, s. 2.
-TAGANDE, m.||ig. (†) = -tagare. ReglKTheat. 1834, s. 12.
-TAGARE, m.||ig. skådespelare (l. skådespelerska) l. musiker o. d. som erhåller recett. Beskow Theat. 1832, Bil. 1, s. 1. Nordensvan SvTeat. 2: 96 (1918).

 

Spalt R 482 band 21, 1956

Webbansvarig