Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARNSLIGHET ba3rnslig~he2t (ba`rnslighet Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -er.
1) (†) till BARNSLIG II 1: egenskap(en) l. förhållande(t) att vara (ett) barn, barndomstillstånd. I wår vngdoms tidh och Barnslighet .. / Drogh sin koos wår Modher Elisabeth. J. Wivallius hos N. Jacobi Likpred. öfv. E. Nilsd. D 3 a (1624). Mælskuleyse .. Barnslighet i Talande. Verelius Ind. (1681).
2) till BARNSLIG II 2: egenskap(en) l. förhållande(t) l. tillstånd(et) att vara barnslig. Puerilitas .. barnsligheet. Lex. Linc. (1640). Edar wisdom .. är med barnslighet och dårskap beblandad. Swedberg Sabb.-ro 445 (1688, 1710). En gosse, som i sin barnslighet narrar den andra ut på isen. Leopold 6: 246 (1792). Hvilken besynnerlig blandning hos denna flicka af barnslighet och djupsinne. Bremer Dal. 118 (1845). (Kindernas) på en gång fina och fylliga daning ger anletet i dess helhet uttrycket af barnslighet och oskuld. Rydberg Rom. d. 234 (1882). jfr: Bland de store mästarne finnas icke många som hafva lyckats i att måla barnsligheten. Lundgren Mål. ant. 1: 314 (1850, 1874).
3) konkretare, om handling, tal osv. som röjer barnslighet (se 2); i sht i klandrande bem.: barnslig l. enfaldig handling osv., dumhet, narraktighet, pjoller; oftast i pl. Som en blått barnslighet anser jag, at Alexander gret, när han hörde, at Konung Philippus dess Fader, intagit en Stad. Tessin Bref 1: 316 (1753). Under följande tide-hvarf, blef Chemien .. nästan förqväfd af barbari, barnsligheter och vidskeppelser. Bergman Præs. i VetA 1777, s. 8. Jag hade den barnslighet .. att sätta in en mening i regeringsformen, hvilken för att rädda mig från ett ögonblicks bekymmer skulle sedan skaffa .. mina efterträdare ett oformligt tvång. Gustaf III (1789) hos Odhner G. III 1: 242. Lappristrider, som i ett mognare land vore rena barnsligheter. Leopold (1794) hos Ljunggren SVH 2: 105. Hvad är det för barnsligheter, Maria? Skall man blifva tyckmycken på detta sättet? Almqvist Tre fruar 2: 137 (1842). Han har så mycket barnsligheter för sig, att han lär väl aldrig bli stadig. Dalin (1850). Låt mig bli hos dig, / Min gode fader! .. (Svar:) Barnsligheter, Sigrid! Wecksell D. Hjort 17 (1862, 1876). — i pl. om meningslöst kärleksjoller; jfr BAGATELL 2. Almqvist (1842). Dalin (1850).

 

Spalt B 425 band 3, 1900

Webbansvarig