Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAGATELL bag1atäl4 (bagatä´ll Almqvist), r. (m. Lindfors (1815); f. Almqvist (1842), Dalin (1850), Kindblad (1867), Wenström (1891), Lundell (1893)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. bagatel, t. bagatelle, af fr. bagatelle, motsv. it. bagatella, sannol. ytterst af mlat. baga (se BAGAGE); jfr Diez samt Suchier i Zeitschr. f. rom. phil. 19: 104]
1) sak af ringa värde l. nytta l. betydelse; obetydlighet, småsak, lappri, lapprisak, struntsak. Det är en ren bagatell. Runius Dud. 2: 23 (c. 1710). Bagatelle, lapperi, lumpen ting. Swedberg Schibb. 252 (1716). Ofta, säger Baile ..(,) är en liten bagatelle orsak til ett stort nederlag. Rydelius Förn. 220 (1721, 1737). Min Man .. sökte persuadera mig, at intet altereras af bagateller. Dalin Arg. 1: 282 (1733, 1754). Jag skickar härjämte några små stycken för Iduna, alltsammans bagateller. Tegnér 5: 73 (1812); jfr a. Man vill ej kompromettera sig för bagateller. Dens. 5: 354 (1824). Anse för en bagatell eller för bagateller, ringa värdera, icke se på. Almqvist (1842). Han (dvs. Nesselrode) sökte allehanda undflykter, hvilka mest gingo ut därpå, att förhandlingen med St. Aignan varit en fullkomlig bagatell. Forssell i 3 SAH 3: 275 (1888). Jag .. / Vardt artigt bedd att gå och köpa tvål / men lofvad stryk, om bagatellen glömdes. Heidenstam Vandr. 150 (1888); jfr a. jfr: Bry dig icke om strunt bagateller. Hahnsson (1884). — särsk.
a) (mindre br.) konkret. Jag .. hade (för byteshandel med infödingarna) köpt .. allehanda små persedlar och bagateller. Robinson Cr. 18 (1752, 1772).
b) i sg. obest. form utan obest. art.; jfr LAPPRI, STRUNT, SKRÄP.
α) (mindre br.) ss. ett slags interj. för att uttrycka den talandes förakt för det hvarom fråga är. Vett: / Och mogen sinnes stadighet (fattas) / .. Ack bagatel! det läres väl, / När man har en upodlat själ. Salvius Saml. af brud- o. grafskr. 21 (1740, 1757). Ärr och blånor (dvs. blånader), skårsor djupa, / Bagatell i fält! Bellman 5: 222 (c. 1775). Hå! bagatelle deri. C. I. Hallman 358 (1779).
β) numera knappast br. anv. Wår sattz i detta Spel kan näpplig göra hinder / .. Thet är man (dvs. bara) bagatell, En halfwer Carolin. Runius Dud. 3: 57 (c. 1710). Tänk huru brydda Nij kunna vara .. för Bagatelle. Boding Mick. 11 (1741). Min vän .. anser en Orden .. för bagatell. Cederborgh Ridd.-kand. 26 (1816).
c) [jfr motsv. anv. i fr.] om mindre, anspråkslös teaterpjes. Duennerna. Dramatisk Bagatelle i 1 Akt. Athenæum 1: 97 (1825; titel). Amuletten .. Bagatell i en akt, med sång. Säfström (1852; boktitel).
2) [jfr fr. les bagatelles de la galanterie] (†) galanteri? Så ofta jag frågade .. (min man) om publiqua affairer .., så svarade han mig genom caresser, douceurer och bagateller. Dalin Arg. 1: 280 (1733, 1754). Öfver allt hans (dvs. Astrilds) narri gäller; / Kärleks prat och bagateller / Är et stålt belefnads sätt. Nordenflycht QT 1745, s. 147.
3) [jfr eng. bagatelle] ett slags spel som spelas med kulor o. kö på ett åt ena ändan afrundadt bord. Bagatell .. (är ett) mycket gammalt spel, som kanske till och med gifvit upphof åt biljard och som efter att länge ha varit glömdt tyckes börja återvinna publikens gunst. Wilson 209 (1888).
Ssgr: A: (1) BAGATELL-ARTAD103~20. obetydlig. Jensen Ry. skald. 83 (1898).
(3) -BORD~2. Bagatellborden variera betydligt i storlek. Wilson 209 (1888).
-KRAM~2. = BAGATELL 1. Atterbom Siare VI. 2: 111 (1855).
(3) -PARTI~02. Wilson 213 (1888).
(1) -SAK~2. [jfr t. bagatellsache] Dalin (1850). Hvad för den ene var en samvetssak var för den andre en bagatellsak. Carlén Skugg. 2: 197 (1865).
(1) -SUMMA~20. obetydlig summa. —
(1) -TJÄNST~2. Det är icke några bagatelltjenster, de der nya fjerdingsmansbefattningarna. NDA 50 (1876—77).
(1) -VÄSEN~20 l. -VÄSENDE~200. sysslande med l. intresse för bagateller. Hela .. (Ehrensvärds) natur stred emot det ytliga, flärdfulla ”bagatellväsendet”. Warburg Ehr. 42 (1893).
B: (1 a) BAGATELLS-KRÄMARE. (†) En bagatels Krämare finner likså snart Köpare, som den der handlar med det mäst nödvändiga. Zetterstén 1: 58 (1779).
-SUMMA103~20. (knappast br.) jfr A. Björn Gr. af Oldsbach 14 (1790).

 

Spalt B 67 band 2, 1898

Webbansvarig