Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARNUPPFOSTRING ba3rn~upfωs2triŋ, äfv. BARNAUPPFOSTRING ba3rna~, r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(barna- Barnaphysica (1736), Tidskr. f. lagstiftn. 1886, s. 393 (i ssg) m. fl.)
Etymologi
[af BARN o. UPPFOSTRING; jfr t. kindererziehung]
till BARN II 1: barnuppfostran. (Bokens) stora nytta vid barna-uppfostringen. Barnaphysica (1736; i titeln). Det tilhörer (kanslers-)Gillet, at om alla på Barnupfostringen åsyftande anstalters beskaffenhet hafva vederbörlig kännedom. Instr. 27 Okt. 1801, s. A 4 a. Leinberg Skolv. 2: 8 (1802). Anm. Utom i ssgr samt då best. form särsk. behöfver uttryckas, användes hellre BARN(A)UPPFOSTRAN.
Ssgr: BARNUPPFOSTRINGS-ANSTALT3010~02 l. ~20. Malmqvistska barnuppfostringsanstalten (från 1852). Lundin N. Sthm 618 (1889).
-BIDRAG~20 l. ~02. bidrag l. understöd till barns uppfostran; särsk. i fråga om oäkta barn. Hon vore benägen att emot erhållande af 200 r(iks)d(ale)r afstå från alla vidare anspråk på barnuppfostringsbidrag af R. Tidskr. f. lagstiftn. 1874, s. 427. PT 1900, nr 10 A, s. 2.
-HJÄLP~2. = föreg. Schulzenheim Præs. i VetA 1799, Bih. 156. Af församlingarna utdelad barnuppfostringshjälp. B. Oxenstierna i Stockholm 1: 586 (1897).
-MEDEL~20. Herrnhutska missionärerna hafva (på Grönland) .. sökt införa riset såsom barnuppfostringsmedel, men med ringa framgång. T. Fries Grönl. 119 (1872).
-MÅL~2. rättegångsmål rörande utbekommande af barnuppfostringsbidrag. Barnuppfostringsmål behandlas .. inför svensk rätt som brottmål. ST 1898, nr 2534, s. 2.
-REGEL~20. Två gångor femtio Barna-Upfostrings- och Undervisnings-Reglor. SP 1780, s. 512 (boktitel).
-VERK~2. (numera föga br.) jfr -ANSTALT. Barnhuset (i Norrköping) eller, såsom det då (dvs. år 1772) ännu kallades, barnuppfostringsverket. Böttiger i SAH 53: 196 (1877).

 

Spalt B 431 band 3, 1900

Webbansvarig