Publicerad 1902   Lämna synpunkter
ASEPTIN as1äpti4n, äfv. -ep-, r. l. n.; best. -en l. -et (hvard. äfv. =).
Etymologi
[bildadt 1868 af svensken P. Hedenius utaf gr. privativum o. stammen i σηπτικός (se SEPTISK) med den i kemiska ämnesnamn vanliga ändelsen -in; jfr d. o. t. aseptin]
om (vanl. i vatten löst) borsyra (enbart l. med en l. annan tillsats) använd ss. konserverings- l. toalettmedel osv.; jfr AMYKOS. Enkel(t) aseptin. Dubbel(t) l. koncentrerad(t) aseptin. Brun(t) l. hvit(t) aseptin. Hygiea 1870, Förh. s. 323. H. Gahn uppfann det s. k. aseptinet. Detta .. kan fås dels i pulverform, dels i lösningar. O. T. Sandahl i NF (1876). ”Balsamisk Aseptin” (innehåller bl. a.) .. en del balsamer såsom tolubalsam o. s. v. Uhrström Hemläk. 14 (1879, 1884). Aseptinet är .. ett dödande gift för bakterier och vissa lägre organismer. Ekenberg (o. Landin) 34 (1888). — jfr AMYKOS-, PREPARAT-ASEPTIN.
Ssgr: ASEPTIN-AMYKOS103~020, stundom ~002. NF 16: 1459 (1892).
-FABRIK~02. Lundell (1893).
-FLASKA~20. Lundell (1893). SD(L) 1900, nr 340, s. 3.
-OMSLAG~02 l. ~20. Aseptinomslag om såren. Fitinghoff Tafl. 27 (1886).
-PULVER~20. Aseptinpulver för konservering af födoämnen. Kat. öfv. industriutst. i Sthm 1897, s. 136.
-SUBSTANS~02. SDS 1897, nr 489, s. 1.
-TVÅL~2. Lundell (1893). Balsamisk aseptintvål. GHT 1898, nr 122 A, s. 2.

 

Spalt A 2454 band 2, 1902

Webbansvarig