Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMYKOS amy4kos, stundom am1ykå4s (så uttaladt af Gahn; jfr NF, Lyttkens o. Wulff), r. (l. m.); best. -en.
Etymologi
[bildadt af H. Gahn utaf gr. privativum o. stammen i μῦκος, (mögel-) svamp; -os är eg. den i kemiska namn (ss. GLYKOS) förek. ändelsen (af lat. -osa)]
ett slags lösning af borsyra i vatten (med en l. annan tillsats), använd i medicinen, för toaletten osv.; jfr ASEPTIN. Brun, hvit, enkel, koncentrerad amykos. SFS 1872, nr 78, s. 2. Då det .. befans, att aseptinet (borsyran) ej förmådde hindra vanlig mögelbildning att uppträda, och då det var en gammal erfarenhet, att kryddnejlikor egde denna förmåga, så löstes borsyra till en början i en infusion på kryddnejlikor, hvilken något brunaktiga lösning fick namnet amykos .. Det finnes nu i handeln flere varieteter af amykos. Vanligast användes, under namn af ”amykos för toiletten”, en färglös lösning af borsyra i vatten. Sandahl i NF 1: 1177 (1876). Lindgren Läkem. (1891).
Ssgr: AMYKOS-ASEPTIN030~102, stundom 103~002. Uhrström Hemläk. 14 (1881, 1886).
-FLASKA~20. —
-LÖSNING~20.

 

Spalt A 1228 band 1, 1898

Webbansvarig