Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SEPTISK säp4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. septisch, eng. septic, fr. septique; av lat. septicus, av gr. σηπτικός, som åstadkommer förruttnelse, till σήπω, kommer (ngt) att ruttna, ruttnar, besläktat med σαπρός, rutten (jfr SAPRO-). — Jfr ANTISEPTISK, ASEPTIN, ASEPTISK, SEPIA, SEPTIKEMI, SEPTIKOPYEMI, SEPTIKTANK]
(i fackspr.)
1) som åstadkommer l. beror på l. påminner om l. har samband med förruttnelse; numera nästan bl. i uttr. septisk tank, septiktank; jfr 2. Af Aceto Destillato uplöses Vismuten .. med stark kokning, men får ej någon söt smak, som en del förmena, utan en bitter, ergig och septisk Smak. Wallerius ChemPhys. II. 3—4: 142 (1768). Bakterierna (kunna) under gynnsamma förhållanden ytterst hastigt utvecklas och samtidigt sönderdela organiska föreningar .. (vilket) man sökt utnyttja uti den septiska tanken. .. Man har här lyckats .. sönderdela och upplösa .. otroliga mängder af organiska ämnen, upplösta i smutsvatten. TT 1903, V. s. 25. (T.) fäulniserregend .. (sv.) septisk, förruttnelsealstrande. TeknOrdb. 318 (1951).
2) [delvis specialanv. av 1; förruttnelsebakterier framkalla infektion] som utgör l. förorsakas av l. har samband med infektion l. blodförgiftning framkallad av mikroorganismer; infektiös; infektions-; äv.: infekterad; äv. i uttr. septisk feber, septikemi. I alla fall, der ett septiskt tillstånd utbildar sig, äro främmande icke assimilabla ämnen i blodet öfvervägande. TLäk. 1834, s. 6. Uhrström Hemläk. 569 (1881: Septisk feber). Blodförgiftningen kan .. förorsakas däraf, att .. (förruttnelse-)bakterier .. inkomma i blodet och där föröka sig (septisk infektion). Vennerholm o. Svensson 46 (1892). För de septiska sårsjukdomarne hafva de därvid lätt påvisbara bakterierna, coccobacteria septica, som på samma gång äro vanliga förruttnelseorganismer, en endast underordnad betydelse. Sundberg Mikroorg. 12 (1895). Septiskt kött, innehållande köttförgiftningsbakterier och deras gifter, förekommer vanligast vid navelsträngsinflammation hos spädkalvar och vid underlivs- och juverinflammation hos kor. Wirgin Häls. 2: 81 (1931). På grund av de falska föreställningarna om sårinfektioners natur tilläts på de kirurgiska avdelningarna smittan från de svåra septiska fallen att sprida sig till andra opererade. Fåhræus LäkH 3: 95 (1950).

 

Spalt S 1961 band 25, 1967

Webbansvarig