Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARKIATER ar1kia4ter, äfv. ar1ɟi-, stundom 1032 (archia`ter (med) ch som kh Weste; àrrkiátär Almqvist), m.; best. -n ((†) -tren Sahlstedt (1773)); pl. -trar, äfv. -trer (Hofcal. 1762, s. 64, Weste (1807), Edholm Stud. o. ant. 1894, s. 30) ((†) -terer Rüdling Suppl. 592 (1740)).
Ordformer
(archiator Henel 1729 152 (1730), 1735 125 (1736); jfr Sahlstedt Crit. saml. 134 (1759). Anm. I ä. tid användes ordet med lat. böjning. Stiernman Com. 4: 1047 (1688))
Etymologi
[jfr t. o. eng. archiater, fr. archiatre, af lat. archiater o. archiatrus, öfverläkare, förste läkare (i sht vid kejserliga hofvet), lifmedikus, af gr. ἀρχίατρος, af ἀρχι– (se ARKI-) o. ἰατρός, läkare (jfr PEDIATRIK); jfr ARST]
förr i Sv. (liksom i åtsk. andra land) titel för (den förnämste) läkare som hade vården om monarkens hälsa åt sig anförtrodd: förste lifmedikus; äfv. (så ännu i Finl.) bl. hederstitel förlänad åt (högt) ansedd läkare o. medförande samma rang som nyssnämnda befattning. Wår (dvs. K. XI:s) Archiater Doctor Gustaf Lohreman, samt Wår och Hennes Maj:ts Wår .. Fru Moders Lif-Medicus Doctor Urban Hiærne. P. J. Bergius Intr. i VetA 1758, s. 140 (cit. fr. 1692). Vti (K. Collegium medicum) .. hafva .. the Kongl. Archiaterer eller Öfver-Lif-Medici præsiderat. Rüdling Suppl. 592 (1740). H. van Swieten, .. Keiserlig Archiater. VetAH 14 (1753; i förteckning på Vetenskapsakademiens utländska ledamöter). Jag har blifvit Doctor, Professor, Archiater, Riddare och Adelsman. Linné Sv. arb. 2: 94 (1763). Archiatrer och Kongl. Maj:ts Lif-Medici. Sv:s R:s ständers bevilln. 1800, s. 6. I Sverige finner man för konungarnas lifmedici titeln ”archiater” redan i början af 1600-talet. Doktor Kasper Fidlerus .. blef arkiater hos Karl IX .. De siste, som i Sverige buro titeln arkiater, voro .. Pehr von Afzelius, professor i Upsala, förste arkiater 1818; samt Erik af Edholm, ordförande i Sundhets-kollegium, förste arkiater 1842, d(öd) 1856. A. O. G. Jäderholm i NF (1876). — jfr ÖFVER-ARKIATER.
Ssgr: ARKIATERS-FRU1030~2. —
-TITEL~20. Hjelt Medicinalv. 3: 415 (1893).
-VÄRDIGHET~200 l. ~102. I Finland qvarstår arkiaters-värdigheten. A. O. G. Jäderholm i NF 1: 1065 (1876).

 

Spalt A 2246 band 2, 1901

Webbansvarig