Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARKI- ar1ki- (a`rchi (med) ch som kh Weste) l. ar1ɟi-, l. (i vissa fall där den följ. leden börjar med vokal) ARK- ar1k-, framför len vokal äfv. ar1ɟ-, l. (i vissa fall) ARKE- ar1ke-, prefix.
Ordformer
(i ä. tid vanl. skrifvet archi-)
Etymologi
[af lat. archi-, arch-, arche-, af gr. ἀρχι-, ἀρχ-, ἀρχε-, till ἀρχός, anförare, höfding, öfverhufvud, o. ἄρχειν, vara den förste, härska, börja (jfr ARKONT samt ANARKI, MONARK, PATRIARK m. fl.); jfr t., eng. o. fr. archi-, arch-, arche-, it. arci-, archi-, arc(h)-, arche-, äfvensom fsv. arch(ängil); jfr äfv. ÄRKE-, ÄRTS-]
prefix ingående i åtsk. mestadels från gr. l. lat. hämtade lånord hvilkas senare led är ett sbst. l. af ett sbst. härledt adj. o. som i allm. betecknar ngn l. ngt ss. förnämst l. främst i rang (l. hörande till de förnämsta) inom sin klass l. i sitt slag: förste, öfverste, öfver-, hufvud-; jfr ÄRKE-.

 

Spalt A 2246 band 2, 1901

Webbansvarig