Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PEDIATRIK -i4k, r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(ped- 1863 osv. päd- 18891935)
Etymologi
[jfr t. pädiatrik, eng. pædiatrics, pediatrics, ävensom OFTALMIATRIK]
i sht med. lära(n) l. vetenskap(en) om barnsjukdomar o. deras behandling. KonvLex. (1863). Lundin NSthm 610 (1889). SFS 1924, s. 229.
Ssg: PEDIATRIK-PROFESSUR. Siwe KommentSakkunnigutl. 3 (1936).

 

Spalt P 532 band 19, 1952

Webbansvarig