Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARBETARINNA ar1betarin3a2, f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr t. arbeiterin]
(föga br.) kvinna som arbetar; jfr ARBETERSKA. Det kyrkliga sällskapet i England har 1,353 arbetare och arbetarinnor. H. Reuterdahl i SKN 1843, s. 310; jfr ARBETA 5 e. Till denna krage .. fästes piquéet på batist genom en helt smal languett, antingen med hvitt eller rödt fransyskt brodergarn, allt efter arbetarinnans smak. N. journ. f. dam. 1860, s. 151; jfr ARBETA 5 c. — jfr MEDARBETARINNA.

 

Spalt A 2096 band 2, 1901

Webbansvarig