Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARBETERSKA ar3~be2terska, f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr d. arbejderske]
kvinna som arbetar; jfr ARBETARINNA, ARBETS-KVINNA. Björkegren (1786, under ouvrière). SAOB (1870). Hon måste skaffa sig .. rykte som byns bästa arbeterska. Hedenstierna Fru W. 124 (1890). Till grund för .. (äktenskap genom köp) ligger den omständigheten, att dottern har värde som arbeterska, hvarför hon icke bortgifves för ingenting. Westermarck Äkt. 242 (1893). jfr HAND-, MED-ARBETERSKA. — särsk.: kvinna som har till yrke att förrätta kroppsarbete o. d., i sht å fabrik. Fabriken sysselsätter ett stort antal arbeterskor, både äldre och yngre. G. Thomée enl. Kindblad (1867). Arbeterskor på gobelinfabriken. C. R. Nyblom i NF 17: 494 (1893). Hennes hy var mjällare än den brukar vara hos arbeterskor. Geijerstam Vilse 44 (1897). Gifta arbeterskor, som äro sysselsatta inom olika yrkesspecialiteter. Elmquist Tobaksind. 30 (1899). jfr CIGARR-, FABRIKS-ARBETERSKA m. fl.
Ssg: ARBETERSKE-HEM3100~2.

 

Spalt A 2146 band 2, 1901

Webbansvarig