Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANSVARING an3~sva2riŋ, m.||ig.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[afl. till ANSVARIG; jfr VEKLING till VEKLIG, FLYKTING till FLYKTIG o. d.]
benämning på officiellt ss. ansvarig utgifvare betecknad (lejd) person som uttagit tillståndsbevis för utgifvande af tidning o. är juridiskt ansvarig för dennas innehåll utan att i öfrigt hafva ngt med detta innehåll att skaffa. Sveket med lejda ansvaringar. Rydin Yttrandefrihet 121 (1859). Eichhorn Stud. 3: 11 (1881). En tidnings ansvaring. Sundén (1885). S. k. ansvaringar (”bulvaner”), hvilka ansvara med straff för de (press-)förbrytelser, som en annan begått. H. L. Rydin i NF 16: 831 (1892). En ”ansvaring”, hvars gage växer i förhållande till de fängelsedagar, han måste utstå. A. U. Bååth i VL 1895, nr 73, s. 3.
Ssgr: ANSVARINGS-SYSTEM300~02. Eichhorn Stud. 3: 11 (1881).
-VÄSENDE~200. Man har kallat ansvaringsväsendet för en slafhandel. Samtiden 1871, s. 278.

 

Spalt A 1830 band 2, 1900

Webbansvarig