Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANSTÖTLIGT, adv., se anstötlig, adj.

 

Spalt A 1816 band 2, 1900

Webbansvarig