Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANSTIKTA, v. -ade. vbalsbst. -AN (Helenius (1838)), -ANDE (RARP 4: 634 (1651)); -ARE (Schroderus Liv. 578 (1626)); jfr ANSTIKT.
Ordformer
(ahn- RARP 4: 634 (1651))
Etymologi
[efter mnt. anstichten; jfr holl. aanstichten; se AN, adv. II 10, o. STIKTA]
— jfr ANSTIFTA.
1) (†) = ANSTIFTA 1. Beredha en rätsinnigh Öffwerhet, eller anstichta ett rätmätigt Regemente. L. P. Gothus Mon. pac. 138 (1628). Alle dhe, som Gudh och högsta öfwerheten någon befahlning om gode ordningars ahnstichtande .. gifwit hafwer. RARP 4: 634 (1651). Ty sades och Mercursmannen (dvs. Merkurius) wara den som ansticktade feckte och kempe Scholar. Rudbeck Atl. 1: 730 (1679).
2) (†) = ANSTIFTA 2. Söndagen, på hwilken dagh, Gudh bättre, the mäste Pankeet medh Fråsserij oc öfwerflödige tractamenter anstichtade warda. J. Matthiæ 1: 208 (1658). Wij wilja så komma till wåra Fäders första uttåg, och see .. hwilka dhet anstichtade. Rudbeck Atl. 1: 771 (1679). Helenius (1838).

 

Spalt A 1780 band 2, 1900

Webbansvarig