Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANSTIKT, sbst.
Etymologi
[lånadt från mnt. l. bildadt af ANSTIKTA efter mönstret af ANSTIFT]
(†) = ANSTIFT. — konkretare. (Hannibal) Gaff .. (Ariston) någre hemlighe Wartekn, vthaff hwilke .. (kartagerna) förnimma måtte, at thet .. wore hans befehl (dvs. befallning) och ansticht. Schroderus Liv. 514 (1626).

 

Spalt A 1780 band 2, 1900

Webbansvarig