Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMBITIÖS am1bitʃø4s l. -iʃ-, stundom -siø4s (Wenström (1891)), adj. -are. adv. -T.
Etymologi
[af fr. ambitieux, ärelysten; jfr AMBITION]
ömtålig om sitt anseende, om att ej stå tillbaka för andra; i ä. tid äfv.: ärelysten. Bårgare-ståndets .. fullmäcktige (hafva) .. af egen böijelse och ambitieus drifft .. någre skadelige tilbud til Adels-Ståndets .. oundvikeliga fördärf sökt å bahne at bringa. 2 RARP 3: 458 (1723). Sahlstedt (1769). NF (1875).

 

Spalt A 1184 band 1, 1898

Webbansvarig