Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMBITION am1bitʃω4n l. am1biʃω4n, r. l. f.; best. -en; pl. (i bet. c) -er.
Etymologi
[af fr. ambition, ärelystnad, af lat. ambitio af ambire, gå omkring, särsk. såsom ämbetssökande]
månhet om o. sträfvande efter ära o. anseende. Innom sine wisse skränker (dvs. gränser) modererad ambition. RARP V. 1: 302 (1654). Tessin Bref 1: 243 (1753). Nyblom Hum. 41 (1874, 1883). — särsk.
a) (numera föga br.) klandrande: äregirighet. Therhos så är denne Fem-Mäns-Regeringen säkrare emot ens och annars Ambition. A. Oxenstierna Bref 1: 22 (1633). Ambition. Högfärd. Ärelystnad. Sahlstedt (1769). A. G. Silfverstolpe Skald. 135 (1810, 1814).
b) i god mening: hederskänsla, själfkänsla; känslighet för beröm o. klander o. d. Pojken har ingen ambition. Then Ambition må ei wara borta; som man har af sin Character och stånd. Sahlstedt Hof-art. 69 (1720). Någon viss slags ambition skulle äfven hålla dem tilbaka (från lurendrejeri). Oelreich 758 (1755). Det retade min ambition, att jag icke skulle vara åtminstone ”godkänd” i alla ämnen. Svedelius Förfl. lif 69 (1889).
Anm. Med anslutning till d. den honette ambition (Holberg, hvars komedi Den honette Ambition enl. Dahlgren Theatr. 1774 uppfördes i Sthm under titeln Den löjeliga caracterslystnaden eller Honnetta ambition) förekommer stundom uttr. honnett ambition i ironisk anv. om (öfverdrifven l. missriktad) sträfvan att öka l. upprätthålla sitt anseende. Hedersnitet, eller hvad den goda gamla Holberg fordom kallade honetta ambitionen. Leopold 5: 469 (c. 1800). Herr S. har haft den honetta ambitionen att vara originel i sjelfva idéen. Tegnér 6: 401 (1815).
c) (mindre br.) konkretare: ärelysten l. stolt plan l. anspråk. RARP 7: 54 (1660). Tracteur Cederman, med flere, som uthyrer sine Privilegier .., har .. den ambition, at sjelf vilja kallas Tracteur. DA 1793, nr 176, s. 1. Då det .. tydligt visade sig, hvilka ambitioner England hade vid det kinesiskjapanska krigets slut. SDS 1896, nr 551, s. 2 (efter franskt orig.). I själfva verket var det just ambitionen att spela ledare .. som föranledde .. (Kristinas) raska beslut. C. Bildt i Ord o. bild 1896, s. 26.
Ssgr: AMBITIONS-FRÅGA103~20. Tegnér 4: 469 (1829).
-KÄNSLA~20. —
-SAK~2. Jag tyckte det kunna vara en oskyldig ambitionssak, att jag skulle träda i detta min fars fotspår (dvs. erhålla hedersrum vid promotionen). Svedelius Förfl. lif 317 (1889).
-STRAFF~2. straff, afsedt att verka på hederskänslan. Gynther Förf. 1 (i handl. af 1837). K. G. Leinberg i Tidskr. ped. fören. 1867, s. 51.

 

Spalt A 1183 band 1, 1898

Webbansvarig