Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMBASSADÖR am1basadö4r l. ambas1-, l. 4r (ambassadö´r Weste), m.||(ig.); best. -en, hvard. äfv. -n; pl. -er.
Ordformer
(ambasiatorer (pl.) G. I:s reg. 8: 90 (1532). ambassadorer (pl.) Civ. instr. 308 (1626). ambassadör J. De la Gardie i Oxenst. brefv. 5: 103 (1616) osv.)
Etymologi
[af fr. ambassadeur; jfr ä. spanska ambaxador, it. ambasciatore, mlat. ambas(s)iator; se för öfr. AMBASSAD]
sändebud; i sht diplomatiskt sändebud af högsta rang från en regering till en annan. G. I:s reg. 8: 90 (1532). Ambassadeur, Senningebudh, Legatus. Dict. Hamb. (1700). Swedberg Sabb. ro 172 (1704, 1710). Franckrike (har) hädankallat sin Ambassadeur. Tilas i HSH 16: 374 (1769). Då Ryssland håller blott en Chargé d’affaires hos oss, tyckes vara nog onödigt, at vi där hålle en så dyr minister, som en ambassadeur. Porthan Bref 1: 236 (1796). Det hör (i Persien) till etiketten .. att ambassadörerna få vänta länge, innan de erhålla audiens. Hedin Beskick. 171 (1891). jfr: Kung Augusts kjortel-ambassadör. Snoilsky 4: 20 (1887; om Aurora Königsmark).
Jfr EXTRAORDINÄR-, GENERAL-AMBASSADÖR m. fl.
Anm. Med lat. form ambasiatores (pl.) förekommer ordet G. I:s reg. 5: 138 (1528).
Ssgr: A: AMBASSADÖRS-FRU10- l. 0103~2. —
-PRAKT~2. Dalin Vitt. 4: 345 (1744; i bild).
-TITEL~20. Serenius (1734, under excellence).
-VÄRDIGHET~201 l. ~002. Höpken 1: 261 (1771).
B: AMBASSADÖR-KISTA10- l. 0103~20. skulpterad kista af välluktande trä, som förmodas hafva användts till förvaring af förnäma resandes galadräkter; kamferkista. Karlin i Kulturhist. meddel. I. 2: 29 (1895).
-PLATS~2. —
-VÄRDIGHET~201 l. ~002.

 

Spalt A 1182 band 1, 1898

Webbansvarig