Publicerad 2021   Lämna synpunkter
ÅHUSHAVANNA å4hus~havan1a, äv. 3~2, r.; best. -n; pl. (i individuell anv.) -or.
Etymologi
[av namnet på staden ÅHUS o. HAVANNA]
(förr) om (cigarr tillverkad av) tobak från Åhus; jfr HAVANNA 1, 2. Vi tro oss veta, att Kåge aldrig röker Åhushavanna. KristianstBl. 18/8 1890, s. 3. (Småodlare) är .. så pass beroende av den förtjänst tobaken ger, att det är synd att ”åhushavannan” knappast duger till annat än snus och piptobak. TurÅ 1954, s. 222. Försöksodlingar är kontrakterade i gamla tobaksbygderna runt Kristianstad och Åhus. Under krigsavspärrningen rökte många där producerad tobak, så kallad Åhushavanna. DN 8/1 1989, s. 7.

 

Spalt Å 37 band 38, 2021

Webbansvarig