Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HAVANNA havan3a2 (rimmande med ana: DA 1771, nr 82, s. 2), r. l. f. ((†) m. o. n. Weste (i bet. 1)); best. -an; pl. (i bet. 2) -or (Strindberg Fjerd. 42 (1877) osv.); efter räkneord äv. = (Jolin Ber. 3: 31 (1873)) ((†) -s SthmFig. 1847, s. 179, Lewenhaupt Reddy 15 (1907)).
Ordformer
(-ana 17701912. -anna(h) 1800 osv.)
Etymologi
[elliptiskt för ssgr med HAVANNA-; jfr holl. havana, t. havanna, eng. havana (äv. havanah), fr. havane]
1) (snus framställt av) havannatobak, snus l. tobak från Havanna. JGOxenstierna Dagb. 86 (1770). En liten pris Havanna. MoB 2: 191 (1800). Almqvist JK 59 (1835). Östergren (1926).
2) (ngt vard.) havannacigarr; äv., ironiskt l. skämtsamt, om cigarr i allm. Ädla, äkta Havannahs. SthmFig. 1847, s. 179. En tjock, svart havana. Nyblom Golfstr. 93 (1911). — jfr ÅHUS-HAVANNA.
3) [jfr motsv. anv. i holl.] (mindre br.) färg. o. handel. benämning på vissa bruna (om havannatobaken påminnande) färgnyanser: ”havannabrunt”, ävensom på färgstoffer o. föremål av sådan färg (se a o. b). Ljusare brunt färgas på samma sätt, ända till havanna. AHB 38: 52 (1869). — särsk.
a) färg. benämning på en brun anilinfärg. DN 1865, nr 46, s. 4.
b) handel. brunt omslagspapper, havannapapper. SD(L) 1897, nr 158, s. 2.
Ssgr (i sht färg. o. handel.): (1 o. 2) HAVANNA-BRUN. (mindre br.) om den färgnyans som förefinnes hos havannatobaken; äv. i n. sg. i substantivisk anv.; i sht om färgen ”anilinbrunt”. NJournD 1859, s. 3. TT 1875, s. 166. Havannabrunt, (äv. kallat) anilinbrunt. Routledge 19Årh. 630 (1878). Sahlin SkånFärg. 154 (1928).
(1 o. 2) -FÄRGAD, p. adj. ”havannabrun” till färgen; äv.: färgad ”havannabrun”. NJournD 1860, s. 71. Ericson Fågelkås. 2: 122 (1907).
(jfr 3 b) -PAPPER. brunt omslagspapper. SD(L) 1897, nr 158, s. 2. 2NF 37: 652 (1925).
(1) -PRIS, r. l. m. (i fråga om ä. förh.) en pris havannasnus. En Man med stjerna på sin frack / Drog up Havana-prisen. Lenngren (SVS) 2: 121 (1794).

 

Spalt H 583 band 11, 1930

Webbansvarig