Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SINKA siŋ3ka2, sbst.2, r. l. f.; best. -an; pl. -or (Holmberg 1: 359 (1795) osv.) ((†) -er Nordforss 1: 217 (1805: Cinker-all)); förr äv. CINQ l. ZINK, sbst.1, r. l. m. Anm. Formen zink har äv. använts i det rent t. uttr. zinken all, sinkor all. Dalius Valet. A 4 a (1681).
Ordformer
(cinq 18181883. sinka (c-, -cka) 1573 osv. zink 1847)
Etymologi
[fsv. sinka, sink; liksom d. sinke av mlt. sinke; jfr mnl. cinc, sinc, mht. zinke (t. zink), meng. sink, eng. cinq(ue); av ffr. cinc, fem (fr. cinq), av vulgärlat. cinque, fem, av lat. quinque (se FEM); formen zink är lån från t. — Jfr SINKADUS]
spelt. på tärning (i tärningsspel, särsk. brädspel): femma; i sht i uttr. betecknande resultat av tärningskast med två tärningar, särsk. i uttr. sinka ess (l. ett), sinka dus (se SINKADUS), sinka tres, sinka fyra, sex sinka (l. sammanskrivna l. skrivna sinka-ess osv.), fem ett resp. fem två osv.; äv. i uttr. sinkor all l. mång (äv. sammanskrivet l. skrivet sinkor-all osv.), i sht förr äv. alla, förr äv. cink-all l. zink-all, om resultat av tärningskast varvid båda l. (vid spel med flera än två tärningar) alla tärningarna komma upp med fem prickar. Slå sinkor l. sinkor all l. mång. Visb. 1: 70 (1573). Weste 1: 407 (1807: alla). Düben Talism. 6: 50 (1818: Cing-All). Lindskog Spelb. 299 (1847: Zink-all). Hagberg Shaksp. 6: 266 (1849: sinka-fyra). Femtiotre har jag! kunde jag nu bara slå cinkor eller ”sextiofem”, så hade jag vunnit! Hedberg Hel. 56 (1865). Sinka ett. Klint 86 (1906). IllSvOrdb. (1955). — särsk. [jfr d. have seks sinke for(ud), vara (långt) överlägsen] (†) i det bildl. uttr. ha sex sinka förut, ha stort försprång. (För att slippa dricka för mycket) hafwer jag så lenge måhltiden har påstådt, druckit tunt och swagt dricka. .. Men sedan the stora skålarna komma i gång, them man ei vndwika kan, hafwer jag vel toldt min kappa, när the andre hafwa hafft sex sincka förvt. Swedberg Lefw. 524 (1729).
Ssgr, se sinka, sbst.2

 

Spalt S 2556 band 25, 1967

Webbansvarig