Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REMARK remar4k l. REMARQUE remar4k l. med mer l. mindre fr. uttal, r. l. f.; best. -en; pl. -er (HärnösDP 1695, s. 441, SvRiksd. I. 6: 35 (1934)).
Ordformer
(remark 17481934. remark- i ssg 1917 (: Remarktryck) osv. remarque 16951837. remarque- i ssg 1915 (: Remarque-tryck) osv.)
Etymologi
[jfr t. remarque, eng. remark; av fr. remarque, vbalsbst. till remarquer (se REMARKERA)]
1) märke; i ssgn REMARK-TRYCK; jfr REMARKERA 1.
2) (numera bl. ngn gg arkaiserande) anmärkning; förr äv. abstr.: anmärkande; jfr REMARKERA 3, 4. Swedberg Schibb. 295 (1716). Andersson (1845; äv. abstr.). Ekbohrn (1904). särsk.
a) = ANMÄRKNING 2 (b); jfr REMARKERA 3. Hiärne 2Anl. 1 (1702). Arnell har skiänkt en bok eller remarqver öfver Stadzlagen till Riddarhuset. 2RARP 6: 33 (1731).
b) = ANMÄRKNING 3; jfr REMARKERA 4. HärnösDP 1695, s. 441. Det approberades at .. (av det gjorda utkastet) formera Remarque emot Rådet. HSH 16: 221 (1769). Dina remarker om brådska och slarf .. hade Du kunnat spara. Geijer Brev 114 (1811). 2NF (1915). SvRiksd. I. 6: 35 (1934; om förh. 1761).
Ssg (till 1): REMARK-TRYCK. (vanl. skrivet remarque-) [jfr t. remarquedruck, eng. remarque proof, remark proof] (i fackspr.) avdrag av icke fullt färdig grafisk plåt som utmärkts med tillfälligt ditsatt figur l. märke (som senare avlägsnas från plåten) l. varpå ngt parti tills vidare utelämnats o. d. 2NF (1915). Tallberg EtsnKonstbl. 57 (1917: Remarktryck). SvUppslB (1935).

 

Spalt R 1023 band 22, 1957

Webbansvarig