Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REMBRANDT- rem3brant~ l. räm3– l. REMBRANDTS- -brants~.
Ordformer
(-brandt- (-brand-) 1899 (: Rembrandt-effekt) osv. -brandts- 1881 (: Rembrandtshatt) osv.)
Etymologi
[ssgsformer av personnamnet REMBRANDT]
i ssgr betecknande ngt som har samband med den nederländske målaren Rembrandt († 1669) l. med hans måleri l. som liknar ngt som framställes i hans konst l. som avses åstadkomma sådana effekter som återfinnas i hans måleri o. d.
Anm. Stundom användes det enkla ordet rembrandt (pl. -ar, i sht förr äv. -er) elliptiskt för: tavla l. målning l. gravyr o. d. av Rembrandt. CAEhrensvärd (SVS) 1: 26 (1782: en Reimbrant). I Köpenhamn såg jag några utmärkta nederländare, isynnerhet några Rembrandter. AEdelfelt (1872) hos Söderhjelm Prof. 158. Laurin Minn. 4: 140 (1932: rembrandtar, pl.).
Ssgr: A: REMBRANDT-BELYSNING, se B.
-EFFEKT. särsk. (fotogr., numera bl. tillf.) om effekt (se d. o. 3 a) bestående i rembrandtskt ljusdunkel på fotografi. Roosval Burton FotogrABC 36 (1899).
-PAPPER. [efter t. rembrandtpapier] (förr) fotogr. utkopieringspapper som preparerats med en kollodiumemulsion innehållande silverklorid o. kromsalter o. som användes för negativ med föga framträdande kontraster. JernkA 1906, s. 10.
B: REMBRANDTS-BELYSNING. (-brandt- 1911. -brandts- 1905 osv.) särsk. (fotogr., numera bl. tillf.) om belysning för åstadkommande av rembrandtskt ljusdunkel på fotografi. Focus 1905, s. 22.
-DAGER. (mera tillf.) av ljusdunkel (klärobskyr) utmärkt dager av det slag som kännetecknar ett stort antal av Rembrandts målningar. Benedictsson Peng. 109 (1885).
-HATT. [jfr nor. rembrandthatt] (förr) damhatt med breda brätten (o. plym), påminnande om de damhattar som voro i bruk på 1600-talet o. som återges på flera av Rembrandts målningar. Rembrandts-hatt af sammet garnerad med en stor plym. Freja 1881, s. 184. Josephson GRos. 69 (1896).
-MÖSSA. (om ä. förh., mera tillf.) mössa (barett) av samma l. liknande typ som den som Rembrandt bär på flera av sina självporträtt. Ahrenberg Männ. 2: 249 (1907).

 

Spalt R 1025 band 22, 1957

Webbansvarig